دانش فقهی وحقوقی
59 بازدید
محل ارائه: شخصی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیریت کلیه امور
زبان : فارسی
شخصا ویبلاگی تحت عنوان hujjat100 ایجادکردم تا در مورد مهدویت کاری انجام دهم ولی بعد از مشغولیت به دوره دکتری حقوقی، عنوان دانش فقهی و حقوقی را به فارسی اضافه کردم با این هدف که بیشتر مسایل حقوقی را در آن بگذارم. البته باید اذعان کرد که تا کنون این ویب لاگ کشکولی مشتمل بر همه موضوعات بوده است.