احکام دینی به صورت زنده از تلویزیون تمدن
46 بازدید
محل ارائه: تلویزیون تمدن / احکام دینی
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: افغانستان
تاریخ نمایش : 1386
زبان : فارسی
زبان : فارسی
یک دوره احکام فقهی از طهارت تا دیات و حقوق خانواده و... مطرح شد. 1) رساله های عملیه 2) استفتائات جدید مراجع 3) شرح فارسی مکاسب محرمه 4) ترجمه تحریر الوسیله حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) 5) منهاج الصالحین مرحوم آیت الله العظمی خوئی