آلبوم من ◂ دیدار دوستانه دانشگاهی
دیدار رئسا و مسئولین دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه خاتم النبیین (ص) آقایان دکتر بی آزار شیرازی و دکترسید عبد القیوم سجادی