آلبوم من ◂ در محضر استاد
فرزندان مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی در محضر آیت الله استاد مجتهدی