فقه مقدماتی (کلیات فقه)
44 بازدید
محل ارائه: دانشگاه خاتم النبیین(ص) کابل
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کلیات فقه مشتمل بر؛ مباحث مفهومی؛ فقه، حکم، انواع حکم و ... تبویب و دسته بندی های مختلف ابواب فقه از طهارت تا حدود و دیات. توضیح اجمالی در مورد مباحث مربوط به ابواب مختلف بر اساس تبویب مرحوم علامه حلی. تذکر: با توجه به اینکه دانشجویان مختلط از پیروان فقه جعفری و حنفی بوده اشاراتی به برخی از دیدگاه های فقه حنفی صورت گرفته.