شرح مبسوط کفایه الاصول
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یک دوره مباحث علم اصول فقه که در دوران تعلیم پای درس اساتید عالی قدر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) و حضرت آیت الله شیخ مصطفی اعتمادی تدوین و تهیه گردیده و پس از یک دوره باز نگری تایپ گردیده و هم اکنون اصلاحات و دقت نهایی صورت می گیرد.