ذراری مولود کعبه در افغانستان
37 بازدید
ناشر: چاپ نشده
نقش: نویسنده
سال نشر: 1374
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب ذراری مولود کعبه آماده چاپ است در چهار فصل؛ تنظیم گردیده است؛ فصل اول؛ کلیاتی در مورد تبار شناسی، ضرورت این موضوع و احکام فقهی مترتب بر این موضوع و جایگاه سادات از دیدگاه علما و دانشمندان دینی است. فصل دوم؛ مختصری از زندگانی معصومین (ع)، و ذراری آنها به بحث نشسته است. فصل سوم در مورد اولاد زید بن علی بن الحسین (ع) به بحث و بررسی پرداخته و انتقال نواقل سادات مختلف را با توجه به اشخاصی که به نقاط مختلف افغانستان منتقل شده اند. و از زاویه دیگر اماکنی که محل انتقال سادات بوده مورد تحقیق قرار گرفته است. فصل چهارم؛ شجره نامه های سادات حسینی و بویژه نبیره سید احمد کبیر (سید عارفین و سید عابدین) را جمع آوری نموده و اولاد سید شاه ولی را ثبت و ظبط نموده است. کتاب با توجه به شرایط نامساعدی که چپی های هدفمند و نژاد گرایان کوتاه اندیش ایجاد کرده اند، جهت رعایت مصلحت فعلا به زیور طبع نیارائیده. امید واریم زمان مناسبش فرا رسد.