متعه در قرآن و سنت (نکاح موقت)
40 بازدید
ناشر: حوزه علمیه خاتم النبیین (ص) کابل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب متعه در قرآن و سنت (نکاح موقت) در پاسخ به شبهه مولوی قاضی نذیر نماینده مردم هرات، در مورد اولاد متولد از طریق عقد موقت که باور دارند در اثر منسوخ بودن این عقد حلال زاده نیستند، نوشته شده است. در این کتاب سه مطلب اساسی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است؛ 1) اصل مشروعیت نکاح موقت با توجه به قرآن و دیدگاه مفسرین. در این بخش ثابت گردیده که نکاح موقت نه تنها به اتفاق مسلمانان مشروع بوده که مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. 2) در بخش دوم تحریم نکاح موقت مورد بحث قرار گرفته و با توجه به روایات می پذیریم که اعلامیه تحریم نکاح موقت توسط خلیفه دوم محقق گردیده و نسخ حکم نکاح موقت قابل اثبات نیست. 3) در بخش سوم نتیجه ای که به آن می رسیم این است که؛ با توجه به روایات رسیده از اهل سنت حکم خلیفه بر تحریم نکاح موقت حکم خلیفه و حاکم است. و حکم حاکم نمی تواند ناسخ باشد.