رساله ای در مطلق و مقید
68 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به اینکه بحث مطلق و مقید یکی از مباحث مطرح در علم اصول فقه و ریشه تاریخی عمیق و طولانی دارد، و از سوی دیگر موارد کار برد آن، به حوزه علم دین محدود نمی شود بلکه همه علوم و به ویژه علم حقوق و کتب قوانین به شدت نیاز مند فهم الفاظ مطلق و مقید است بر آن شدم تا مقاله ای در مورد این مقوله هر چند کوتاه تدوین نمایم. مباحث این مقاله خلاصه می شود در مباحث زیر؛ فصل اول؛ ماهیت مطلق و مقید. فصل دوم؛ مقدمات حکمت. فصل سوم؛ احکام مطلق و مقید.